Transformatie

Zijn er problemen in je leven waar je steeds maar tegenaan blijft lopen? Dan kan een reis/zoektocht door je verleden heel interessant zijn. Dit kan een recent verleden zijn, maar ook een verleden wat verder we ligt. Door het stellen van vragen, kunnen we erachter komen wat de echte oorzaak is van je probleem.

We kennen allemaal wel het gevoel van: “Hè, nu gebeurt het alweer! Elke keer als ik “dit” denk of doe, gebeurt er “dat”. En dat is dan een negatief gebeuren. Soms komt het inzicht vanzelf en kun je zelf een verandering tot stand brengen, maar andere keren lukt dat niet of komt er geen inzicht. En meestal is zo’n probleem erg bepalend in je leven.

Je verkrijgt tijdens de behandeling niet alleen inzichten in de oorzaak, maar we doen er ook meteen iets aan en mee. Dit gaat via beelden, die ik mag zien bij jou in je verleden en waar ik mee mag werken om de verbindingen met dit verleden, die je belemmeren, dusdanig te veranderen en/of te verbreken, dat er ruimte en vrijheid voor jou ontstaat, zodat je leven weer kan gaan stromen en jij je verder kunt ontwikkelen. Het losmaken van de banden van het verleden door deze inzichten zullen je bevrijden van de beperkingen waar je tot dan toe in zat en tegenaan liep.

“Ha, ha, ja dat zal wel. Hoe kan dit nu?” zul je misschien vragen. Wel, misschien heb je wel eens rondgelopen met een geheim of een verrassing voor iemand wat je zwaar viel om bij je te houden. Hoe opgelucht heb je jezelf gevoeld toen je het eindelijk kon vertellen? Dat gevoel van opluchting is te vergelijken met het gevoel als je het leven met beperkingen omzet in een leven in vrijheid.

Voor wie is deze behandeling bestemd?

Voor iedereen die bij zichzelf een belemmerend thema in zijn/haar leven herkent en er iets mee wil doen of er vanaf wil. Voorbeelden zijn: het lukt niet om een relatie te vinden of aan te gaan; of het lukt wel om relaties aan te gaan maar deze houden nooit lang stand; het lukt niet om werk te vinden of men rolt van de ene baan in de andere; of elk ander probleem waar je steeds tegen aanloopt en erg verdrietig van wordt. Als enige voorwaarde geldt dat dit probleem al langer speelt in je leven.

De transformatie kost behoorlijk wat tijd. In beginsel duurt zo’n consult 1 ½ uur, maar het kan ook uitlopen als dit nodig blijkt te zijn. We gaan door tot de transformatie helemaal klaar is.

Deze consulten kunnen zowel met een bezoek in de praktijk plaatsvinden, als ook per telefoon.